Blog heb2017-11-19T12:46:07+02:00

רכישת נדל"ן לפרישה

By |ינואר 24th, 2017|Categories: Uncategorized|

טור נדל"ן מקצועי - ג'רוסלם פוסט דצמבר 2017 טור זה יכתב יחד עם חגית וולדן - יועצת פנסיונית שאני ממליץ עליה. אם אתם מתכננים את הפרישה שלכם, אני ממליץ לא לוותר על התייעצות איתה. [...]

עבודה נכונה עם מתווכים במכירת נכס

By |נובמבר 23rd, 2016|Categories: איתור ומיון נכסים|Tags: |

עבודה למול מתווכים בעת מכירת נכס מאמר זה נכתב בשיתוף פעולה עם סילבי ליפו - מתווכת שאני ממליץ עליה מאוד באזור ירושלים. בעוד שהיא ואני לא מסכימים על הכל, אני מאוד מעריך אותה, והמשוב שלה עזר [...]

הגבלת תקופת הבלעדיות למתווכים ל-3 חודשים

By |אוגוסט 1st, 2016|Categories: איתור ומיון נכסים|

עדת השרים לחקיקה תומכת: הגבלת תקופת הבלעדיות למתווכים ל-3 חודשים בסוף יולי אישרה וועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין. המצב היום הוא שבהתקשרות למכירת נכס, מתווכים רשאים לחתום עם לקוחות [...]

Go to Top